dissabte, 10 de juny del 2023

DESPRÉS DE LA SELECTIVITAT...

Un cop acabades les proves de Selectivitat, les accions immediates que es poden fer són: 

 Resultats de les proves: dijous 22 de juny (és probable que el 21 a la tarda ja es puguin consultar).

Sol·licitud de revisió d'examen: Del 22 al 26 de juny. 

Resultats de la revisió d'examen: dijous 6 de juliol 

Sol·licitud per veure examen: del 6 al 10 de juliol. Només si abans s'ha demanat revisió.

ASSIGNACIÓ DE PLACES UNIVERSITÀRIES 
Primera assignació   (12 de juliol)
L'estudiant assignat en primera preferència ha de matricular-se al centre d'estudis en les dates establertes. En cas de no matricular-se, perdrà la plaça assignada. L'estudiant assignat entre la segona i la vuitena preferència pot esperar-se que es publiqui la segona assignació de places per veure si millora o manté la seva assignació, o bé fer el tràmit d'assignació definitiva  (13 a 17 de juliol), de manera que accepta com a definitiva la plaça assignada i ha de matricular-se al centre d’estudis el dia corresponent  (14 a 19 de juliol). En aquest cas, l’estudiant renuncia a qualsevol millora en futures assignacions i el seu procés de preinscripció ha finalitzat. L'estudiant no assignat en cap preferència ha d’esperar-se que es publiqui la segona assignació. 

Segona assignació   (24 de juliol)
L'estudiant assignat ha de matricular-se al centre d’estudis assignat en les dates establertes (25 a 27 dde juliol). En cas de no matricular-se, perdrà la plaça. El seu procés de preinscripció ha finalitzat. Els estudiants no assignats i els assignats entre la segona i la vuitena preferència, si volen optar a properes assignacions de places per millorar la seva assignació, han de fer el tràmit "Continuar en el procés d'assignació de places" (24 de juliol a 25 d'agost), al Portal d’accés a la universitat, i consultar les assignacions posteriors. 

Tercera i posteriors assignacions   (5, 13, 19, 26 de setembre, 2, 10, 18, 25 d'octubre)
L'estudiant assignat ha de matricular-se al centre d'estudi assignat en les dates establertes. En cas de no matricular-se, perdrà la plaça. Seguirà optant a les assignacions de places fins al final del procés de preinscripció universitària.


2 comentaris: