dimarts, 25 de juny del 2024

HE APROVAT LA SELECTIVITAT... I ARA QUÈ?

 

Un cop aprovada la Selectivitat, es poden donar dos casos:

 1. "Tinc prou nota per entrar al Grau universitari que vull fer". Doncs ara, a esperar la primera assignació de places, que serà el dimecres 10 de juliol.

 2. "Potser la nota no em dóna per entrar a la meva primera opció...", En aquest cas, hi ha la possibilitat de canviar les preferències de la preinscripció fins el dia 28 de juny. I esperar la primera assignació de places universitàries (dia 10 de juliol).

 Un cop coneguda aquesta primera assignació de places, cal tenir en compte el següent:

 L'estudiant assignat en primera preferència ha de matricular-se al centre d'estudis en les dates establertes (12 a 17 de juliol). En cas de no matricular-se, perdrà la plaça assignada.

L'estudiant assignat entre la segona i la vuitena preferència pot esperar-se que es publiqui la segona assignació de places per veure si millora o manté la seva assignació, o bé fer el tràmit d'assignació definitiva (del 11 al 15 de juliol), de manera que accepta com a definitiva la plaça assignada i ha de matricular-se al centre d’estudis el dia corresponent (17 de juliol). En aquest cas, l’estudiant renuncia a qualsevol millora en futures assignacions i el seu procés de preinscripció ha finalitzat.

 L'estudiant no assignat en cap preferència ha d’esperar-se que es publiqui la segona assignació de places (22 de juliol)..

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada