dissabte, 28 de juliol de 2018

Evolució notes de tall UdG

Un cop publicades les notes de tall corresponents a la segona assignació de places universitàries, pot resultar útil -sobretot als alumnes que esperen noves assignacions- conèixer l'evolució de les notes de tall entre la 1ª i la 2ª assignacions. Tot això, referit als estudis de la Universitat de Girona.


Graus que baixen la nota de tall (o sigui, que hi ha hagut alumnes admesos que han renunciat a la seva plaça i no s'han matriculat):

Baixen més d'un punt::  -BIOLOGIA (2,120)
                                      - ADE   (1,340)
                                      -CC de l'ACTIVITAT FÍSICA i de L'ESPORT
                                      + FISIOTERÀPIA   (1,335)
                                      -ECONOMIA  (1,158)
                                      -QUÍMICA  (1,057)

Baixen menys d'un punt::       -CRIMINOLOGIA   (0,930)
                                               -DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE
                                                VIDEOJOCS  (0,844)
                                               -ECONOMIA + FILOSOFIA  (0,624)
                                               -EDUCACIÓ SOCIAL  (0,244)
                                               -DRET   (0,232)
                                               -CRIMINOLOGIA + DRET  (0,179)
                                               -EDUCACIÓ INFANTIL  (0,139)
                                               -INFERMERIA  (0,132)
                                               -TREBALL SOCIAL  (0,118)
                                               -BIOTECNOLOGIA  (0,116)

Hi ha dos graus que baixen menys de 0,100 punts:  PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES (0,074) i PEDAGOGIA (0,061).

Cal parar atenció als graus que han baixat la nota de tall fins als 5,000 punts, perquè això vol dir que potser encara disposen de places. Són els següents:
                                 -ARTS ESCÈNIQUES   (-0,928)
                                 -CIÈNCIES AMBIENTALS   (-0,240)
                                 -CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE
                                  L'ADMINISTRACIÓ   (-0,088)
                                 -COMUNICACIÓ CULTURAL   (-0,236)

Graus que mantenen la nota (i que, en principi, ja no admetran més alumnes):
                                 -ADMIN. I DIRECCIÓ D'EMPRESES + DRET
                                 -ADMIN, I DIRECCIÓ D'EMPRESES + ECONOMIA
                                 -ADMIN. I DIRECCIÓ D'EMPRESES + ENGINY. T. IND.
                                 -BIOLOGIA I CIÈNCIES AMBIENTALS
                                 -CIÈNCIES DE L'ACTIV. FÍSICA I DE L'ESPORT
                                 -CIÈNCIES POLÍT. I DE L'ADMINISTR. + DRET
                                 -EDUCACIÓ PRIMÀRIA
                                 -EDUC. INFANTIL + EDUC. PRIMÀRIA
                                 -ENGINYERIA BIOMÈDICA
                                 -ENGINYERIA INFORMÀTICA
                                 -FISIOTERÀPIA
                                 -MEDICINA
                                 -PSICOLOGIAdissabte, 14 de juliol de 2018

Notes de tall Universitat de Girona (II)


      Un cop conegudes les notes de tall corresponents a la Universitat de Girona, es poden fer alguns comentaris globals:
 
 1.       Hi ha alguns graus que pugen considerablement de nota. Per exemple:
QUÍMICA, puja 1,667 punts respecte a l’any passat, després de tres anys de baixades.
 ADE+DRET augmenta la nota en 1,387 punts.
ECONOMIA, en 1,248 punts, després d’uns anys en baixada.
ADE+ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, puja 1,287 punts.
I FISIOTERÀPIA, 1,010 punts.
 

2.       Altres graus, pugen més moderadament, com ara:
AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA (0,504), en pujada petita, però constant.
ENG. INFORMÀTICA  (0,436), que supera el 5 per primer cop en anys.
ADE+ECONOMIA (0,404)
DISSENY I DESENV. DE VIDEOJOCS (0,289): puja des que va començar a impartir-se.
I INFERMERIA (0,284), amb una petita pujada cada any.
 

3.       La major part dels graus pugen o baixen molt lleugerament, o es mantenen més o menys amb la mateixa nota.
 
4.       Només n’hi ha dos estudis que baixen notòriament:
FISIOTERÀPIA (docència en Anglès) (2,350), que arriba al 5.
ECONOMIA+FILOSOFIA  (1,914), després de pujar durant el últims anys. 

divendres, 13 de juliol de 2018

Notes de tall Universitat de Girona

A la columna dreta d'aquest blog, podeu veure les notes de tall 2018 de la Universitat de Girona, i les dels cinc anys anteriors (veure l'apartat "Accés de la Universitat", "Notes de tall 2013-2018 (Univ. de Girona).

Pot ser especialment útil perquè els alumnes que estan pendents de la segona assignació de places puguin fer-se una idea de la tendència de les notes de tall durant els últims anys. Han de tenir en compte que les notes de tall que s'indiquen són el resultat de la primera assignació, i que bastants poden baixar a la segona.


Calendari d'accés a la universitat


A partir d'ara, les dates a tenir en compte són les següents:

13 a 18 de juliol: Matrícula dels estudiants assignats en primera preferència.
18 a 24 de juliol: Matrícula de proves de Selectivitat, convocatòria de setembre.
24 de juliol: Segona assignació de places.
25 a 27 de juliol: Matrícula de la segona assignació de places.
4, 5 i 6 de setembre: Proves d’accés a la universitat (convocatòria de setembre).
19 i 20 de setembre: Preinscripció universitària de la convocatòria de setembre.
26 de setembre: Assignació de places de la convocatòria de setembre.
28 de setembre a 2 d’octubre: Matrícula dels assignats a la convocatòria de setembre.dilluns, 9 de juliol de 2018

Ponderacions 2020

Ha sortit recentment la taula de ponderacions de les matèries de modalitat del batxillerat, que s'aplicarà a la fase específica de la Selectivitat, a partir de l'any 2020.  Això vol dir que, als alumnes que faran 2n de batxillerat el curs 2018-2019 no els afectarà. Sí que ho han de tenir en compte els alumnes que començaran aquest setembre el 1r curs de batxillerat, tot i que la preinscripció ja la van fer al mes de maig.  Tenen la possibilitat de fer canvis en les matèries de modalitat durant el procés de matrículació, que acaba el pròxim dimecres 11 de juliol.

El llistat de les ponderacions ofereix força novetats: tot i que les matèries que ponderen segueixen essent 22, augmenten molt les que ponderen 0,2, i es redueixen dràsticament les que ho fan amb 0,1.

Es pot veure el llistat complet aquí.


dimarts, 26 de juny de 2018

Qualificacions i revisió de les proves de Selectivitat


Demà, dimecres 27 de juny (i probablement durant la mateixa tarda d'avui dimarts), es podran conèixer les qualificacions de la Selectivitat d'enguany.
La sol·licitud de revisió, si s'escau, s'ha de demanar demà dimecres 27, dijous 28 o divendres 29 fins les 14:00.
Amb aquesta sol·licitud es pot demanar:
1. Verificació (el que abans es deia reclamació): es tracta de comprovar les qüestions formals. la nota resultant no pot ser inferior a la ja obtinguda.
2. Nova correcció (fins ara es deia doble correcció): consisteix en esmenar, si és el cas, errades en la correcció dels exàmens. La qualificació resultant, pot ser igual, superior o inferior a la anteriorment obtinguda.
No es podrà demanar verificació i nova correcció de la mateixa matèria.
Per veure les qualificacions, i per tal de fer les gestions referents a la revisió dels exàmens, s'ha d'anar al Portal d'Accés a la Universitat.

Un cop rebut el resultat de la revisió, l'alumne pot demanar (això és una novetat) veure els exàmens objecte de revisió. Tindrà 15 minuts per fer-ho, i això no podrà suposar una nova reclamació, ni els correctors hi seran presents.  Aquesta visualització s'haurà de demanar del 9 al 13 de juliol, de 9:30 a 13:30, personalment als següents llocs:

Alumnes examinats a:

Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra:
Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2
08003 Barcelona

Universitat de Girona:
Campus de Montilivi
(Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants, CIAE).
Secció d’Atenció a l’Estudiantat i d’Accés
Carrer de Maria Aurèlia Capmany i Farnés, 38
17071 Girona

Universitat Autònoma de Barcelona:
Campus de Bellaterra
Registre General
Edifici A-Rectorat
08193 (Cerdanyola del Vallès)

Universitat Rovira i Virgili:
Oficina d’Orientació Universitària
Campus Catalunya
Avinguda de Catalunya, 35
43002 Tarragona

Universitat de Lleida:
Campus Cappont (edifici polivalent).
Jaume II, 71
25001 Lleidadissabte, 16 de juny de 2018

Notes de Selectivitat

Els estudiants que han fet recetment la Selectivitat, podran consultar el resultat de les proves, al portal https://accesuniversitat.gencat.cat/, a partir del dia 27 de juny. Llavors, podran descarregar-se el document  acreditatiu de les seves qualificacions que té un codi segur de verificació.

Aquest document és necessari per poder matricular-se més endavant.

El termini per fer -o modificar- la preinscripció universitària, acaba el dilluns 2 de juliol. També s'ha de fer a travès del portal https://accesuniversitat.gencat.cat/.


dimecres, 6 de juny de 2018

Centres d'estudi i títols oficials de Grau


Per tal de tenir prou dades a l'hora de fer la preinscripció universitària, l'Oficina d'Accés a la Universitat ha fet pública la llista de Centres de estudi per al curs 2018-19, amb els títols de Grau actualitzats i el nombre disponible de places, així com el preu orientatiu.
Es pot veure el document sencer en aquesta adreça.
dimarts, 22 de maig de 2018

Preinscripció i matrícula universitàries

Amb data 19 d'abril va sortir publicada la Resolució que regula la preinscripció universitària d'enguany i la subsegüent matrícula.

Les dates de la convocatòria de juny 2018 són aquestes:
-Preinscripció, del 5 de juny al 2 de juliol (tots dos inclosos).
  Es farà a través del portal d'accés a la universitat. Allà es podrà comprovar el llistat de           centres i places disponibles.

-Publicació d'assignacions de places universitàries (convocatòria de juny):

– Primera assignació de la convocatòria de juny: 11 de juliol de 2018.
– Segona assignació de la convocatòria de juny: 24 de juliol de 2018.
– Primera reassignació de la convocatòria de juny: 4 de setembre de 2018.
– Segona reassignació de la convocatòria de juny: 13 de setembre de 2018.
– Tercera reassignació de la convocatòria de juny: 19 de setembre de 2018.
– Quarta reassignació de la convocatòria de juny: 26 de setembre de 2018.
– Reassignacions successives de la convocatòria de juny: aproximadament cada deu dies des de la quarta reassignació fins al 23 d’octubre de 2018, data de tancament de la preinscripció universitària 2018.

És molt útil la consulta de la pàgina "Què he de saber de la preinscripció?", en especial l'apartat sobre "Assignació i matrícula". També el "Cercador d'estudis" per al curs 2018-19.dissabte, 5 de maig de 2018

Preinscripció estudis no universitaris


Durant aquest mes de maig, són oberts els terminis de preinscripció per a estudis postobligatoris no universitaris.
Aquest estudis i els seus terminis són el següents:

Grau mitjà de Formació Professional:  del 14 al 24 de maig.
Grau superior de Formació Professional:  del 27 de maig al 7 de juny.
Batxillerat:  del 14 al 24 de maig.
Programes de Formació i Inserció:  14 a 25 de maig.
Ensenyaments esportius:  8 de maig a 6 de juny.

Es poden consultar totes les dades sobre aquestes preinscripcions, en la web oficial de la Generalitat.