divendres, 12 de juliol del 2024

Graus de la Universitat de Girona

 


La publicació de les notes de tall, un cop feta la primera assignació de places universitàries, dóna peu a algunes reflexions sobre els estudis de la Universitat de Girona.

Per exemple, quins graus pujen la nota d’accés:
Economia+filosofía, +2,942, després que any passat hagués baixat molt.
Història+Hitòria de l’Art, +1,500.
Educació infantil, 1,178.
Cap altre grau s’acosta al punt de diferencia erespecte a l’any passat. Els més propers són:

Enginyeria mecánica, +0, 765.
Enginyeria eléctrica+ enginy. Electrónica industrial i aotomàtica, +0,699.
Enginyeria química, 0,468.
CC. de l’activitat física i de l’esport, 0,462.
Economia, +0,430.

Per contra, els estudis que baixen més la seva nota de tall són:
CC. de l’actitivat física i de l’Esport, -1,217
Ciències ambientals, -0,991.
Arquitectura Tècnica+Ciències i técnica de l’edificació, -0,568
La resta sdels graus presenten diferències més aviat petites.

Hi ha estudis que porten anys amb places disponibles després de totes les assignacions (nota de tall 5,000), com són:
Comunicació cultural (amb algún any una mica per sobre).
Comunicació audiovisual i multimèdia (creat el 2022).
Filologia catalana i Filologia Hispànica.
Filosofia.
(En canvi, Economia+Filosofia suscita prou interés, amb una nota pròxima al 8).
Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient.
Història
Història de l’Art
(La titulació conjunta d’Història+Hª de l’Art, creada fa dos anys, sí que té nota alta, propera al 8).
Innovació i seguretat alimentaria.
Turisme


NOTES DE TALL UNIVERSITAT DE GIRONA


Teniu totes les notes de tall (1ª assignació de places) de la Universitat de Girona a la columna dreta, en l'apartat "Accés  a la Universitat". Hi trobareu les notes d'accés des de l'any 2017 fins l'actual, per poder comparar la tendència.

Qui ja hagi estat assignat en la seva primera preferència, ha de matricular-se entre el 12 i el 17 de juliol.

Els estudiants que hagin quedat entre la segona i la vuitena preferència, poden també matricular-se o esperar a obtenir millors resultats a ls segona assignació.

Qui no hagi conseguir entrar en aquesta primer assignació de places, pot esperar al segona, que tindrà lloc el 22 de juliol.dimarts, 25 de juny del 2024

HE APROVAT LA SELECTIVITAT... I ARA QUÈ?

 

Un cop aprovada la Selectivitat, es poden donar dos casos:

 1. "Tinc prou nota per entrar al Grau universitari que vull fer". Doncs ara, a esperar la primera assignació de places, que serà el dimecres 10 de juliol.

 2. "Potser la nota no em dóna per entrar a la meva primera opció...", En aquest cas, hi ha la possibilitat de canviar les preferències de la preinscripció fins el dia 28 de juny. I esperar la primera assignació de places universitàries (dia 10 de juliol).

 Un cop coneguda aquesta primera assignació de places, cal tenir en compte el següent:

 L'estudiant assignat en primera preferència ha de matricular-se al centre d'estudis en les dates establertes (12 a 17 de juliol). En cas de no matricular-se, perdrà la plaça assignada.

L'estudiant assignat entre la segona i la vuitena preferència pot esperar-se que es publiqui la segona assignació de places per veure si millora o manté la seva assignació, o bé fer el tràmit d'assignació definitiva (del 11 al 15 de juliol), de manera que accepta com a definitiva la plaça assignada i ha de matricular-se al centre d’estudis el dia corresponent (17 de juliol). En aquest cas, l’estudiant renuncia a qualsevol millora en futures assignacions i el seu procés de preinscripció ha finalitzat.

 L'estudiant no assignat en cap preferència ha d’esperar-se que es publiqui la segona assignació de places (22 de juliol)..

dimarts, 13 de febrer del 2024

PREMATRÍCULA A LES P.A.U.


 Aquest mes de febrer es fa la prematrícula a la selectivitat, entre els dies 16 i 29.  Enguany, es torna a triar entre Història i Filosofia per la fase general de les proves. Aquests tria no es podrà modificar a l'hora de fer la matrícula.

Per poder conèixer de quines matèries cal prematricular-se, podeu consultar aquesta pàgina del web oficial de la Generalitat.

Un aspecte molt important, a l'hora de triar matèries per l'examen, és tenir en compte la valoració de cadascuna a la selectivitat. Podeu veure, en aquest web, les ponderacions de totes les matèries, tenint en compte els futurs estudis universitaris.divendres, 14 de juliol del 2023

Comentaris sobre les notes de tall de la Universitat de Girona, 2023


Un cop sabudes les notes de tall següents a la primera assignació de places universitàries, cal fer alguna observació significativa.

El grau de Medicina continúa amb la nota més alta: 12,676 punts.
Tots els altres graus, la nota dels quals supera el 10 punts, corresponen al món de la salut, excepte el grau doble de'Educació Infantil+Educació Primària (10,426 punts) i el de Criminologia + Dret (10,098 punts).
Així, tenim:
    Biologia + Biotecnologia (11,511 punts)
    Infermeria (10,683 punts)
    Enginyeria Biomèdica (10,600 punts)
    Biotecnologia (10, 442 punts)
    Biotecnologia + Ciències Ambientals (10,306 punts)
    Biologia (10,163 punts)

En el global dels estudis, i respecte a 2022, s'observa una baixada en les notes de tall. 
Dels 66 estudis que oferta la Universitat, en el 45% baixa la nota de tall. Si bé la baixada és més aviat minsa, hi ha alguns casos especials:
-Els estudis de Economia + Filosofia passen de 9,161 a 5 (4,161 punts menys).
-Hi ha tres estudis més que baixen la nota de tall en més d'un punt:
    Educació infantil (-1,624 punts)
    Ciències Polítiues i de l'Administració (-1,376 punts)
    Química (-1,210 punts)
Els 26 estudis restants baixen unes dècimes respecte a les notes de tall de 2022.

Els estudis que tenen nota de tall superior a la de l'any passat suposen el 27,5% del total. Amb més d'un punt de pujada tenim:
    Enginyeria Agroalimentària (+1,440 punts)
    Enginyeria Elèctrica (+1,125 punts)
N'hi ha 16 estudis més que pujen la nota unes poques dècimes.

Altres 18 estudis (un 27,5% també) o bé mantenen la nota o bé l'oscil·lació és mínima (alguna centèsima).Notes de tall Universitat de Girona, 2016-2023


 A la columna de la dreta, apartat 'Accés a la Universitat', ja s'ha publicat el llistat comparatiu de les notes de tall (després de la 1ª assignació de places) de tots els estudis de la Universitat de Girona, des de 2016 a 2023. D'aquesta manera, es pot veure la tendència, curs per curs.dijous, 13 de juliol del 2023

NOTES DE TALL 2023

 Després de la primera assignació de places universitàries, podeu conèixer totes les notes de tall en aquest enllaç.dissabte, 24 de juny del 2023

Ja tinc aprovada la Selectivitat. I, ara què?


Un cop aprovada la Selectivitat, es poden donar dos casos:

1. "Tinc prou nota per entrar al Grau universitari que vull fer". Doncs ara, a esperar la primera assignació de places, que serà el dimecres 12 de juliol.

2. "Potser la nota no em dóna per entrar a la meva primera opció...", En aquest cas, hi ha la possibilitat de canviar les preferències de la preinscripció fins el dia 30 de juny. I esperar la primera assignació de places universitàries (dia 12 de juliol).

Un cop coneguda aquesta primera sssignació de places, cal tenir en compte el següent:

L'estudiant assignat en primera preferència ha de matricular-se al centre d'estudis en les dates establertes (14 a 19 de juliol). En cas de no matricular-se, perdrà la plaça assignada.

L'estudiant assignat entre la segona i la vuitena preferència pot esperar-se que es publiqui la segona assignació de places per veure si millora o manté la seva assignació, o bé fer el tràmit d'assignació definitiva (del 13 al 17 de juliol), de manera que accepta com a definitiva la plaça assignada i ha de matricular-se al centre d’estudis el dia corresponent (19 de juliol). En aquest cas, l’estudiant renuncia a qualsevol millora en futures assignacions i el seu procés de preinscripció ha finalitzat.

L'estudiant no assignat en cap preferència ha d’esperar-se que es publiqui la segona assignació.dimarts, 20 de juny del 2023

TERMINI PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA


Dijous 22 de juny (probablement dimecres 21 a la tarda) es publicaran els resultats dels exàmens de Selectivitat.

A la vista de la qualificació que cadascú tingui, potser es fa necesàri modificar les opcions de la preinscripció universitària. Per això, convé saber que el termini de la Preinscripció acaba el divendres 30 de juny. Per tant, hi ha encara 8 dies per modificar les preferències.
Ànim i sort!


dissabte, 10 de juny del 2023

DESPRÉS DE LA SELECTIVITAT...

Un cop acabades les proves de Selectivitat, les accions immediates que es poden fer són: 

 Resultats de les proves: dijous 22 de juny (és probable que el 21 a la tarda ja es puguin consultar).

Sol·licitud de revisió d'examen: Del 22 al 26 de juny. 

Resultats de la revisió d'examen: dijous 6 de juliol 

Sol·licitud per veure examen: del 6 al 10 de juliol. Només si abans s'ha demanat revisió.

ASSIGNACIÓ DE PLACES UNIVERSITÀRIES 
Primera assignació   (12 de juliol)
L'estudiant assignat en primera preferència ha de matricular-se al centre d'estudis en les dates establertes. En cas de no matricular-se, perdrà la plaça assignada. L'estudiant assignat entre la segona i la vuitena preferència pot esperar-se que es publiqui la segona assignació de places per veure si millora o manté la seva assignació, o bé fer el tràmit d'assignació definitiva  (13 a 17 de juliol), de manera que accepta com a definitiva la plaça assignada i ha de matricular-se al centre d’estudis el dia corresponent  (14 a 19 de juliol). En aquest cas, l’estudiant renuncia a qualsevol millora en futures assignacions i el seu procés de preinscripció ha finalitzat. L'estudiant no assignat en cap preferència ha d’esperar-se que es publiqui la segona assignació. 

Segona assignació   (24 de juliol)
L'estudiant assignat ha de matricular-se al centre d’estudis assignat en les dates establertes (25 a 27 dde juliol). En cas de no matricular-se, perdrà la plaça. El seu procés de preinscripció ha finalitzat. Els estudiants no assignats i els assignats entre la segona i la vuitena preferència, si volen optar a properes assignacions de places per millorar la seva assignació, han de fer el tràmit "Continuar en el procés d'assignació de places" (24 de juliol a 25 d'agost), al Portal d’accés a la universitat, i consultar les assignacions posteriors. 

Tercera i posteriors assignacions   (5, 13, 19, 26 de setembre, 2, 10, 18, 25 d'octubre)
L'estudiant assignat ha de matricular-se al centre d'estudi assignat en les dates establertes. En cas de no matricular-se, perdrà la plaça. Seguirà optant a les assignacions de places fins al final del procés de preinscripció universitària.


dimarts, 19 de juliol del 2022

Preinscripció de setembre

 


Al setembre, dies 20 i 21, hi ha la possibilitat de fer preinscripció universitària, dirigida especialmente a qui hagi passat la Selectivitat a la convocatòria de setembre.

De totes maneres, i segons l'experiència d'altres anys, només hi haurà places a un terç dels graus oferts per les universitats catalanes.

El web Unportal fa unes consideracions que poden ser interessants per qui vulgui fer aquesta preinscripció al setembre:

https://blog.unportal.net/preinscripcio-graus-setembre-2002/?fbclid=IwAR1lnZSdbddcOtCiPcTQqeVJg9aXvmkOlABkw5fNcWEvRZ_UEYvg6yJjMLc

dimecres, 13 de juliol del 2022

Breu comentari a les notes de tall de la Universitat de Girona, 2022

 

Un cop conegudes les notes de tall dels estudis de la Universitat de Girona, cal fer una breu valoració d’aquestes notes: les més altes, i les que pugen o baixen respecte a les de l’any anterior. L’evolució de les notes de la Universitat de Girona al llarg dels últims vuit anys ja es poden veure a la columna dreta del blog, apartat “Accés a la Universitat”.


Les notes de tall superiors a 10 punts:

12,848, Medicina
11,067, Enginyeria biomédica
11,042, Biotecnologia
10,980, Infermeria
10,830, ADE + Dret
10,782, ADE + Economia
10,476, Biologia
10,350 Biologia + Ciències Ambientals (tot i que baixa 0,676)
10,280, ADE + Enginy. Tècnica Industrial 10,280

Els graus la nota dels quals puja més d’un punt:

2,501, Economia + Filosofia
2,418, Comptabilitat i finances
2,386, Enginyeria Química
2,214, Enginyeria en tecnologia industrial
1,391, Arquitectura Tècnica + Ciències i Tècniques d’Edificació
1,362, Enginyeria Mecànica
1,029, Arquitectura

Els graus la nota dels quals baixa més de 0,4 punts:

0,676, Biologia + Ciències Ambientals
0,638, Criminologia + Dret
0,552, Ciències Polítiques i de l’Administració + Dretç
0,508, Fisioteràpia
0,484, Educació Infantil + Educació Primàra
0,470, Educació Social.