divendres, 14 de novembre de 2008

LA SELECTIVITAT QUE TINDREM

Avui, en la sessió habitual del Consell de Ministres, s'ha aprovat el decret que regula l'accés a la universitat i que entrarà en vigor l'any 2010.

Constarà d'una primera part, en la qual l'alumne s'examinarà de cinc matèries (Llengua catalana i Literatura, Llengua espanyola i literatura, Llengua estrangera, Història o Filosofia i una de les matèries de modalitat cursades per l'alumne). A partir de la convocatòria de l'any 2012, hi haurà un examen oral de la corresponent llengua estrangera. La qualificació de cada examen será de 0 a 10 punts i es requerirà un 5 per aprovar. No obstant això, els alumnes que tinguin una nota de 6 o més al batxillerat, podran superar l'examen amb un 4.

La segona part, voluntària, està destinada als alumnes que vulguin competir per una plaça en estudis amb forta demanda. Consistirà en proves tipus test d'assignatures que tinguin a veure amb la carrera que volen estudiar. Cada universitat establirà, a principi de curs, quines matèries poden ser objecte d'examen, tot i que no és obligatori que s'hagin cursat al batxillerat. El resultat d'aquesta part servirà per pujar la nota global.

Es pot veure el projecte del decret ara aprovat, en aquesta adreça.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada