divendres, 17 de juliol de 2009

Beques per estudis universitaris

Ahir va sortir la convocatòria de beques del Ministerio de Educación, per estudis universitaris. La podeu trobar en aquesta adreça:
http://www.mepsyd.es/educacion/becas-y-ayudas/para-tus-estudios/universitarios/2009/general-movilidad-universidad.html
I també en aquesta de la Generalitat:
http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_beca.jsp?categoria=universitaris&id_beca=14861
El termini per demanar beca acaba el 30 de setembre.

Hi ha un aspecte important, diferent dels altres anys. Copio el que diu la normativa actual:
El formulari de beca el trobareu a la següent pàgina web del Ministeri d'Educació (excepte per als alumnes de la UB, UPC i URV que haureu de fer la sol·licitud mitjançant la pàgina web de la universitat corresponent): https://www.educacion.es/becasmec/CiudadanoGenerales.do?COD_CONV=AE&SECUENCIA=1"

Un cop emplenada la beca a través del web del Ministeri d'Educació, caldrà enviar-la telemàticament. Tot seguit, rebreu un correu electrònic amb la referència que us caldrà per imprimir-la. Un cop impresa la sol·licitud i signada pel sol·licitant i per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys, junt amb la documentació requerida, es presentarà en el centre docent on cursareu els estudis.
Atenció: només es tramitaran les sol·licituds que hagin estat presentades en paper a la universitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada