diumenge, 22 de maig de 2011

Del Batxillerat d'Humanitats a Psicologia

El Ministerio de Educación ha fet pública recentment una ordre per la qual s'estableix que els estudiants de 2n de batxillerat que es vegin afectats pel canvi d'adscripció de determinats estudis després d'haver començat el batxillerat, podran examinar-se a les PAU de les matèries de modalitat que estan cursant ara, independentment de si aquestes matèries es troben o no adscrites a la branca de coneixement de la qual es volen matricular.

Això afecta especialment als alumnes del Batxillerat Humanístic que volen estudiar el Grau en Psicologia.

En concret, el paràgraf on s'especifica això, diu:


«Habiéndose comprobado que son numerosos los alumnos afectados, corresponde adoptar, de forma transitoria para los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas del curso 2011-2012, una medida que permita a los estudiantes que en el 2010-2011 están cursando el segundo curso de bachillerato y se vieron afectados por el cambio de adscripción de algún título universitario oficial después de iniciar los estudios de bachillerato, examinarse en la fase específica de las materias de modalidad que están cursando actualmente y que su calificación sea incorporada a la nota de admisión independientemente de que tales materias estén o no adscritas a la rama del conocimiento del título al que quieran ser admitidos».


L'ordre ministerial EDU/1247/2011 es pot llegir sencera aquí.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada