dijous, 24 de març de 2016

El nou Batxillerat

S'ha fet públic el nou Batxillerat, que començarà a ser efectiu el pròxim curs 2016-2017.
Aquesta és la distribució de matèries (s'indiquen en negreta les novetats, tant de matèries com de càrrega horària).

Matèries comunes a primer en les tres modalitats:
Llengua catalana i literatura (2h)
Llengua castellana i literatura (2h)
Llengua estrangera (3h)
Filosofia (2h)
Educació física (2h)
Ciències per al món contemporani (cultura científica) (2h)
Tutoria (1h)

Matèries comunes a segon en les tres modalitats:
Llengua catalana i literatura (2h)
Llengua castellana i literatura (2h)
Llengua estrangera (3h)
Història de la filosofia (3h)
Història (3h)
Tutoria (1h)
Treball de recerca (sense assignació horària)

Matèries de modalitat obligatòries en funció de la modalitat triada: 
Matemàtiques I i II (modalitat de Ciències i Tecnologia) (4 + 4h)
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I i II (modalitat d'Humanitats i   Ciències Socials, itinerari de Ciències Socials) (4 + 4h)
Llatí I i II (modalitat d'Humanitats i Ciències Socials, itinerari d'Humanitats) (4 + 4h)
Història i fonaments de les arts I i II (4 + 4h)

Altres matèries de modalitat

Modalitat de Ciències i Tecnologia:
Biologia I i II (4 + 4h)
Ciències de la terra (geologia) (4 + 4h)
Dibuix tècnic I i II (4 + 4h)
Electrotècnia (4h 2n curs)
Física I i II (4 + 4h)
Química I i II (4 + 4h)
Tecnologia industrial I i II (4 + 4h)

Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials
Economia (4h a 1r curs)
Economia de l'empresa I i II (4 + 4h)
Geografia (4h a 2n curs)
Grec I i II (4 + 4h)
Història de l'Art (4h a 2n curs)
Història del món contemporani (4h a 1r curs)
Literatura catalana (4h entre 1r i 2n curs)
Literatura castellana (4h entre 1r i 2n curs)
Literatura universal (4h a 1r curs)
Llatí I i II (si no s'ha cursat com a matèria comuna d'opció) (4 + 4h)
Matemàtiques aplicades a les C.Socials I i II (si no s'ha cursat com a matèria comuna d'opció) (4 + 4h)

Modalitat d'Arts
Anàlisi musical I i II (4 + 4h)
Anatomia aplicada (4h a 1r curs)
Arts escèniques (4h a 2n curs)
Cultura audiovisual I i II (4h a 1r i 2h a 2n curs)
Dibuix artístic I i II (4 + 4h)
Dibuix tècnic I i II (4 + 4h)
Disseny (4h a 2n curs)
Història del món contemporani (4h a 1r curs)
Literatura castellana (4h entre 1r i 2 n curs)
Literatura catalana (4h entre 1r i 2 n curs)
Literatura universal (4h a 1r curs)
Llenguatge i pràctica musical (4h a 1r curs)
Volum (4h a 1r curs)

Matèries específiques
Una altra matèria de modalitat (4 + 4h)
Llengua i literatura occitanes (2h entre 1r i 2n curs)
Història de la música i de la dansa (2h entre 1r i 2n curs)
Psicologia (2h entre 1r i 2n curs)
Segona llengua estrangera I i II (4h entre 1r i 2n curs)
Sociologia (2h entre 1r i 2n curs)
Tècniques d'expressió graficoplàstica (2h entre 1r i 2n curs)
Religió (2h entre 1r i 2n curs)
Estada a l'empresa (2h entre 1r i 2n curs)
Matèria específica de centre (2+ 2h) (aquesta matèria es pot utilitzar per ampliar alguna matèria amb una assignació horària de 2 hores)

Resum dels canvis a primer curs:

El nou batxillerat recupera Ciències per al món contemporani (cultura científica) de la relació de matèries específiques i la instaura de nou dins del currículum obligatori de primer curs amb una càrrega de 2 hores setmanals.

Amb la recuperació d'aquesta assignatura, Filosofia passa a tenir 2 hores setmanals en lloc de 3, i Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura també tornen a les antigues 2 hores setmanals.

Resum dels canvis a segon curs:

A segon es reinstaura l'assignatura d'Història de la Filosofia com a matèria comuna, amb 3 hores setmanals. El 2015-2016, figurava com a matèria de modalitat del Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials.

Amb aquest canvi, Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura i Història d'Espanya perden una hora setmanal. És a dir, les llengües passen a tenir 2 hores setmanals cadascuna, i Història, 3 hores.

En la modalitat de Ciències i Tecnologia, es rebateja l'assignatura de modalitat de Ciències de la terra amb el nom de Ciències de la terra (geologia), que té continuïtat a segon amb el mateix nom.

I també en aquesta modalitat es recupera la matèria d'Electrotècnia com a assignatura de modalitat i la seva càrrega horària passa de 2 a 4 hores setmanals.

Igual que a primer de Batxillerat, es mantenen les tres matèries de modalitat obligatòries dins del currículum comú en funció de l'itinerari triat.

En la modalitat d'Arts, Anàlisi musical i Dibuix artístic augmenten el seu pes com a matèries de modalitat en tenir continuïtat a segon curs, mentre que Cultura audivisual perd hores a segon.

D'altra banda, Història del món contemporani, fins ara una matèria de modalitat exclusiva del Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, s'incorpora també com a matèria de modalitat dins de la relació del Batxillerat d'Arts.3 comentaris:

 1. Hola Lluis! Una pregunta: la nova assignatura de geologia, te a veure amb ciències de la terra i el medi ambient? Es que no veig aquesta última a la llista i sé que altres anys ja es cursava

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola!
   Més o menys, ve a ser la mateixa matèria. Fíxa't que es diu "Ciències de la Terra (Geologia)". Tot dependrà del programa concret, que encara desconec.
   Salutacions!

   Elimina