dijous, 24 d’abril de 2014

Matrícula de PAU per a determinats alumnes

S'ha convocat el termini de matrícula PAU per a estudiants que ja tenen acabat el batxillerat d'anys anteriors i per a titulats tècnics de Crédits Formatius de Grau Superior. Les dates són aquestes:

-Estudiants amb el batxillerat finalitzat: matrícula del 5 al 12 de maig. Últim dia de pagament: 13 de maig.

-Estudiants titulats tècnics superiors: matrícula del 14 al 20 de maig. Últim dia de pagament: 21 de maig.

També s'ha obert el termini per a realitzar les PAP (Proves d'aptitud personal) pels estudiants que vulguin fer Magisteri en Educació Infantil i Primària. Només hauran de fer aquestes proves els alumnes que no estiguin fent ara el 2n curs de batxillerat o que no tornin a fer la part específica de les PAU.

El contingut de les PAP (exàmens de català i de castellà) serà similar al que es demana per les PAU, però sense preguntes sobre les lectures obligatòries del batxillerat. Les proves es faran al mateix temps que les de les PAU.

Terminis de matrícula: 

-Estudiants amb el títol de batxillerat o assimilats, del 5 al 12 de maig.

-Estudiants procedents de CFGS o assimilats, del 14 al 20 de maig.

-Estudiants que estiguin cursant 2n de batxillerat a Catalunya, del 22 de maig al 2 de juny.

-Estudiants amb les proves per a més grans de 25 anys i 45 anys, del 22 de maig al 2 de juny.

Es pot consultar el document oficial sob re les PAP aquí.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada