dissabte, 23 de febrer de 2008

PREMATRÍCULA DE LES P.A.U.

D'acord amb la normativa de les P.A.U., ens trobem ja dins el termini de pre-matrícula. Això és el que diu la pàgina oficial de la Generalitat al respecte:

Estudiants que l'any 2008 fan el 2n curs de batxillerat a Catalunya

A finals del mes de febrer, tots els estudiants matriculats a 2n curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya han de fer una prematrícula per internet (https://accesnet.gencat.net). S'hi haurà d'indicar:

  • Dades personals.
  • Centre de secundària on està estudiant el batxillerat.
  • Via o vies d'accés a les PAU.
  • Matèries de les quals es vol examinar.

Aquesta prematrícula no serà en cap cas modificable pel que fa a la via o vies d'accés i matèries d'examen a la convocatòria de juny. Posteriorment, s'haurà de formalitzar la matrícula a la mateixa adreça d'internet https://accesnet.gencat.net i en les dates indicades a l'apartat calendari i horari.

Les matèries que s'han de triar són, a més de la Llengua estrangera, Filosofia o Història i una de les assignatures no obligatòries de modalitat.

La prematrícula es fa únicament per internet, i s'ha de imprimir còpia per poder justificar, si cal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada